Wykaz części nieruchomości zabudowanej nr 153/1, części nieruchomości niezabudowanej nr 481, część nieruchomości 75/2 położonych w obrębie Widuchowa 2, działka 163/2 obr. Lubicz, udział 1/2 części w działce 456/2 obr. Krzywin przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą.


GNG. 6845.58.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ

Części nieruchomości zabudowanej nr 153/1, części nieruchomości niezabudowanej nr 481, część nieruchomości 75/2 położonych w obrębie Widuchowa 2, działka 163/2 obr. Lubicz, udział 1/2 części w działce 456/2 obr. Krzywin przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego

Wykorzystanie nieruchomości

Termin zagospodarowania nieruchomości

Uwagi

46586

Część działki nr 153/1 o pow.11 m2 obręb Widuchowa 2

Nieruchomość zabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku - RIVb, PsV, B-RIVb,N

0,45 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% VAT

Do dnia 10 każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku z dniem 1 stycznia w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Pod budynkiem gospodarczym

Nie dotyczy

Dzierżawa w ramach kontynuacji tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

46586

Część działki nr 153/1 o pow. 19 m2 obręb Widuchowa 2

Nieruchomość zabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku - RIVb, PsV, B-RIVb,N

0,85 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% VAT

Do dnia 10 każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku z dniem 1 stycznia w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Pod garażem

Nie dotyczy

Dzierżawa w ramach kontynuacji tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

25628

Część działki nr 481 o pow. 24 m2 obręb Widuchowa 2

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RV

0,42 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% VAT

Do dnia 10 każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku z dniem 1 stycznia w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Pod budynkiem gospodarczym

Nie dotyczy

Dzierżawa w ramach kontynuacji tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

SZ1Y/00034412/4

Udział 1/2 części w działce 456/2 o pow. 2372 m2 obr. Krzywin

nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RIIIa, S-RIIIb

146,74 zł rocznie

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku z dniem 1 stycznia w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Cel rolny

Nie dotyczy

Dzierżawa w ramach kontynuacji tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

46482

działka nr 163/2 o pow. 455 m2 Obręb Lubicz

nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RIVb

79,98 zł rocznie

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku z dniem 1 stycznia w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Cel rolny

Nie dotyczy

Dzierżawa w ramach kontynuacji tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

48709

Część działki nr 75/2 o pow. 300 m2 obręb Widuchowa 2

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku B-RVI

67,29 zł rocznie

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany raz w roku z dniem 1 stycznia w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Cel rolny

Nie dotyczy

Dzierżawa w ramach kontynuacji tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od ....................................... do ...............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-07-2018 11:24:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-07-2018 11:24:47