Zarządzenie Nr 523/2018 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.


ZARZĄDZENIE Nr 523/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 02 lipca 2018 r.

w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) w związku z § 2 ust.2 Załącznika do Uchwały Nr XXXII/331/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2002r. Nr 54, poz.1222 ) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia kontroli społecznej nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową jako organ doradczy w składzie:
1) Dariusz Filipiak - przewodniczący komisji,
2) Janusz Kulka - sekretarz komisji,
3) Zbigniew Pankiewicz - członek komisji,
4) Monika Nowicka - członek komisji,
5) Maria Woźniak - członek komisji,
6) Izabela Ziemska-Walczak - członek komisji.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 460/2018 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-07-2018 12:14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 10-07-2018 12:14:23