Zarządzenie Nr 522/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.


ZARZĄDZENIE Nr 522/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r, poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 522 /2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 135/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego z przeznaczeniem na renowację i oprawę ksiąg stanu cywilnego;
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 161/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”;
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 149/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań związanych z przyznawanie Kart Dużej Rodziny;
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 164/2018 z dnia 21czerwca 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”(Dz.U. poz. 1061);

Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
Wójt rozwiązuje rezerwę ogólną na:
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rewitalizację placu Mieszka I w Widuchowej oraz instalacje tablic edukacyjno-informacyjnych w parku Czcibora w Widuchowej - 5.000 zł;
- zakup nagród w celu organizacji dla dzieci edukacyjnego konkursu o ruchu drogowym - 500 zł;
- wypłatę świadczenia rekompensacyjnego dla żołnierzy rezerwy - 648 zł.

Zarządzenie koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych - sołectw Rynica, Żelechowo, Bolkowice, Krzywin, Lubicz, Kłodowo, Marwice.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z522-18.doc (DOC, 24KB) 2018-07-10 12:14:05 44 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 10-07-2018 12:14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 10-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 10-07-2018 12:14:05