Zarządzenie Nr 519/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu.


ZARZĄDZENIE Nr 519/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego oraz wyznaczenia terminu przetargu.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 37ust. 1, art. 38 ust. 1, art.39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 766/17 o powierzchni 0,0045 ha położonej w obrębie Żelechowo, stanowiącej własność Gminy Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą SZ1Y/00046298/5 - cena wywoławcza 3 900 zł (słownie złotych: trzy tysiące dziewięćset).

§ 2. Wyznacza się na dzień 4 września 2018 r. godz. 1200 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:18:34