Zarządzenie Nr 518/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań.


ZARZĄDZENIE Nr 518/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art.39 ust. 2, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze drugich rokowań nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 109 o pow. 0, 2477 ha, położonej w obrębie Marwice, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą SZ1Y/00043236/2 - cena wywoławcza 25 000zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

§ 2. Wyznacza się na dzień 4września2018 r. godz. 1130 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:18:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:18:20