Zarządzenie Nr 517/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 517/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art.37 ust. 1, art. 38 ust. 1,art. 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanych w drodze piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Widuchowa:
1) nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 42/4 o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067753/6, w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%;
2) nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka nr 42/5 o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067754/3, w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wyznacza się na dzień 4 września 2018 r. godz. 1100 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin piętnastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:18:10