Zarządzenie Nr 515/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 515/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art.37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000)Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące ceny wywoławcze zbywanych w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa:
1) działka nr 231 o pow. 0,1453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058911/6 - cena wywoławcza 55 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy). Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
2) działka nr 232 o pow. 0,0399 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058911/6 - cena wywoławcza 16 500 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy pięćset). Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wyznacza się na dzień 4 września 2018 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:17:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:17:39