Zarządzenie Nr 514/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 514/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1.Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat część nieruchomościzabudowanej oznaczonej jako działka nr 153/1 o powierzchni 15 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2, kw SZ1Y/00046586/1, z przeznaczeniem pod budynkiem gospodarczym.
2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-06-2018 14:17:25