Prawo miejscowe z 2018 roku

 

L.p.

Nr uchwały

Przedmiot regulacji

Data podjęcia

Poz. w Dz. Urzęd. oraz data ogłoszenia

1.

Nr XXVI/272/2018

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017.

22.02.2018 r.

poz. 1249
z 14.03.2018 r.

2.

Nr XXVI/276/2018

w sprawie podziału Gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

06.03.2018 r.

poz. 1698
z 16.04.2018 r.

Komisarz Wyborczy w Szczecinie II Postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu uchylił powyższą uchwałę.

12.04.2018 r.

poz.1699 z 16.04.2018 r.

 

 

3.

Nr XXVI/277/2018

w sprawie podziału Gminy Widuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

06.03.2018 r.

Poz. 1679
z 16.04.2018 r.

4.

Nr XXVI/278/2018

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa w 2018 roku.

06.03.2018 r.

Poz. 1680
z 16.04.2018 r.

5.

Nr XXVI/279/2018

w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Widuchowa.

06.03.2018 r.

Poz. 1681
z 16.04.2018 r.

6.

Nr XXVI/281/2018

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane - na rok 2018.

06.03.2018 r.

Poz. 1682
z 16.04.2018 r.

7.

Nr XXVI/285/2018

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

06.03.2018 r.

Poz. 1683
z 16.04.2018 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-05-2018 10:52:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-05-2018 11:05:16