Zarządzenie Nr 502/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

ZARZĄDZENIE Nr 502/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 maja 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 11 ust.1, art.12 ust.1 oraz art.13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902, z 2017 r. poz. 60, poz. 1930) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędniczeKierownik Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju w składzie:

1) Anna Kusy-Kłos - Przewodniczący Komisji;
2) Andrzej Stachura - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3) Marcin Bachta - Członek Komisji;
4) Janina Stojek - Członek Komisji
5) Elżbieta Zawadzka - Członek Komisji.

§ 2. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 14-05-2018 15:16:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 14-05-2018 15:17:37