Zarządzenie Nr 500/2018 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa


ZARZĄDZENIE Nr 500/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.104 § 1 i art.104§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108, ze zm. poz. 4, poz.138, poz.305) i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902, z 2017 r. poz.60, poz.1930) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dla Urzędu Gminy Widuchowa Regulamin pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu kadry Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 180/2007 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa zmienione:
1) Zarządzeniem Nr 410/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 23 lutego 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa;
2) Zarządzeniem Nr 480/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa;
3) Zarządzeniem Nr 565/2010 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa;
4) Zarządzeniem Nr 168/2012 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa;
5) Zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa;
6) Zarządzeniem Nr 32/2015 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa;
7) Zarządzeniem Nr 271/2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zalacznik do z500-18.pdf (PDF, 83KB) 2018-05-16 08:04:29 472 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 14-05-2018 11:56:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 14-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-05-2018 08:04:29