Zarządzenie Nr 499/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

ZARZĄDZENIE Nr 499/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XXV/262/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2018 r. poz. 344) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 499/2018
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 53/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (rezerwa celowa bp poz.24);

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 77/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rezerwa celowa bp poz.15);

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 78/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rezerwa celowa bp poz.26);

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 86/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (rezerwa celowa bp poz.52);

- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 91/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w projekcie budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (rezerwa celowa bp poz.7).

Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z499-18.doc (DOC, 17KB) 2018-05-09 13:48:50 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-05-2018 13:48:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-05-2018 13:50:04