Wykaz części nieruchomości oznaczonych jako działki nr 153/1, nr 148 położonych w obrębie Widuchowa 2, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.


GNG. 6845.24.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ

części nieruchomości oznaczonych jako działki nr 153/1, nr 148 położonych w obrębie Widuchowa 2, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość stawki czynszu dzierżawczego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego

Informacje o przeznaczeniu

Termin zagospodarowania nieruchomości

Uwagi

SZ1Y/00046586/1

Część działki nr 153/1 o pow. 116 ha Obr. Widuchowa 2

Nieruchomość zabudowana

Przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania- teren zieleni parkowej. Wg ewidencji nieruchomość oznaczona symbolem -N, RIVb, PsV, Br-RIVb

0,29 zł za 1 m2 rocznie

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na cele rolne

Nie dotyczy

Wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia 13.03.2018 r.

SZ1Y/00032581/5

Część działki nr 148 o pow. 118 m2
Obr. Widuchowa 2

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg ewidencji nieruchomość oznaczona symbolem -RIVb

0,29 zł za 1 m2 rocznie

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na cele rolne

Nie dotyczy

Wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia 13.03.2018 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa w dniach od…………………do …………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-03-2018 12:53:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-03-2018 12:53:28