Zarządzenie Nr 481/2018 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 481/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232, z 2018 r. poz.130) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się treść projektu uchwały stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt uchwały przekłada się Radzie Gminy Widuchowa.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zalacznik do z481-18.doc (DOC, 6.MB) 2018-03-06 12:51:07 57 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:51:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:51:07