Zarządzenie Nr 479/2018 w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 479/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 33 ust 1 i ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 10 ust. 1 pkt 1-4 i ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) dla zapewnienia prawidłowego obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz gospodarki rzeczowymi składnikami majątku gminy zarządzam:

§ 1. Wprowadzenie do realizacji „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątku” stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się pracowników do stosowania i przestrzegania „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątku".

§ 3. Nadzór nad wprowadzeniem instrukcji oraz jej przestrzeganiem powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 428/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi w Urzędzie Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zalacznik do z479-18.docx (DOCX, 47KB) 2018-03-06 12:46:18 556 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:46:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:46:18