Zarządzenie Nr 477/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 477/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu czternastegoprzetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875,poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art.37 ust. 1, art. 38 ust. 1,art. 39 ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanych w drodze czternastego przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Widuchowa:
1) nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 42/4 o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067753/6, w wysokości 65 000 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%;
2) nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 42/5 o pow. 0,1804 ha, położona w obrębie Widuchowa 2, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00067754/3, w wysokości 65 000 zł ( słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

§ 2. Wyznacza się na dzień 5 kwietnia2018 r. godz. 1100 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin czternastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowido spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:26:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:26:15