Zarządzenie Nr 476/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań.


ZARZĄDZENIE Nr 476/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugich rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art.39 ust. 2, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze drugich rokowań nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o pow. 0, 0212 ha, położonej w obrębie Lubicz, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043480/7 - cena wywoławcza 16 500 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy pięćset).

§ 2. Wyznacza się na dzień 5 kwietnia 2018 r. godz. 1030 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowido spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:25:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:25:45