Zarządzenie Nr 475/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 475/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art.37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące ceny wywoławcze zbywanych w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2:
1) nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 477/4 o pow. 0,1247 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00043468/7 - cena wywoławcza 40 500 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy pięćset);
2) nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 477/5 o pow. 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00043469/4 - cena wywoławcza 33 000 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące).

§ 2. Wyznacza się na dzień 5 kwietnia 2018 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:25:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-03-2018 12:25:22