Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 481 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą.


GNG. 6845.11.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

WYKAZ

części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 481 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość stawki czynszu dzierżawczego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego

Informacje o przeznaczeniu

Uwagi

SZ1Y/00025628/5

Część działki nr 481 o pow.
14 m2
Obręb Widuchowa 2

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg ewidencji nieruchomość oznaczona symbolem -RV

0,82 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% VAT

Do 10 dnia każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie pod garażem

Kontynuacja dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od ....................................... do ...............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 27-02-2018 08:53:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 27-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 27-02-2018 08:53:15