Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójta Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 477/4 i 477/5 stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2:
1.działka 477/5 o pow. 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043469/4.
Cena wywoławcza wynosi 33 000 (słownie złotych : trzydzieści trzy tysiące).
2.działka 477/4 o pow. 0,1247 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00043468/7.
Cena wywoławcza wynosi 40 500 (słownie złotych : czterdzieści tysięcy pięćset).

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289 na terenie tzw. dzielnicy stodolnej. Nowa zabudowa działki powinna nawiązywać usytuowaniem, gabarytami oraz architekturą do zachowanych zabytkowych budynków stodolnych. Zagospodarowanie działki będzie wymagało pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa nieruchomość położone są strefie usługowo- produkcyjnej.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RV.
Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani zobowiązań wobec osób trzecich.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 28.03.2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Koszty sądowe i notarialne ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela się na stanowisku do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 20-02-2018 09:18:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 20-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 20-02-2018 09:18:05