Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

 ZARZĄDZENIE Nr 474/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 01 lutego 2018 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz.130), art. 13ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50) oraz § 1 Uchwały Nr X/102/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 19, poz. 364)Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1.Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą nieruchomość niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 44/1 o pow. 466 m2 położoną w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2.
2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-02-2018 13:04:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-02-2018 13:05:56