Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


GNG. 6840.2.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ

Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka nr 766/17 położona w obr. Żelechowo przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym

Wysokość opłat i termin ich uiszczania

Uwagi

SZ1Y/00046298/5

dz. nr 766/17 pow. 0,0045 ha obręb Żelechowo.

Nieruchomość zabudowana budynkiem oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako pozostałe budynki niemieszkalne.

5 300 zł

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według zapisu ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest symbolem użytku Bi

Płatność jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości jednak nie niższej niż 50 % wartości

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w dniach od ....................................... do ...............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2018 11:33:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2018 11:33:54