Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki nr 231 i 232 położonych w obrębie Widuchowa 2.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY WIDUCHOWA
ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa, położonych w obrębie Widuchowa 2:

1.działka 231 o pow. 0,1453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058911/6.
Cena wywoławcza wynosi 57 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2.działka 232 o pow. 0,0399 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00058911/6.
Cena wywoławcza wynosi 17 000(słownie złotych: siedemnaście tysięcy).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie Starego Miasta wpisanym do rejestru zabytków pod nr 289.
Dla nieruchomości nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla nieruchomości została wydana w dniu 11.04.2016 r. decyzja Burmistrza Gminy Chojna nr BPI.6730.17.2016.AA o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z planowanym budynkiem na terenie działki nr 231,
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną związaną z planowanym budynkiem na terenie działki nr 232.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem użytku RV.
Nieruchomości nie posiadają obciążeń ani zobowiązań wobec osób trzecich.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Widuchowa.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa ulica Grunwaldzka 8, Widuchowa w pok. nr 02 o godz. 10.00.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej dla działki 231 oraz 10% ceny wywoławczej dla działki 232 na konto Urzędu Gminy Widuchowa nr 28937700000200024420020003 Bank Spółdzielczy Gryfino Filia Widuchowa najpóźniej do dnia 14.03.2018 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oferenta. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną- osobiści lub przez pełnomocników. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej w przetargu biorą udział oboje małżonkowie lub jedno z małżonków, jeżeli posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do dokonania określonej czynności.
Wznowienie granic następuje na koszt nabywcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Szczegółowych informacji udziela się na stanowisku do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 25 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2018 09:30:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2018 09:30:52