Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 597 i nr 133 położonych w obrębie Widuchowa 2, część działki 67/6 położonej w obrębie Kłodowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.


GNG. 6845.3.2018

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

WYKAZ

części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 597 i nr 133 położonych w obrębie Widuchowa 2, część działki 67/6 położonej w obrębie Kłodowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wysokość stawki czynszu dzierżawczego

Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego

Zasady aktualizacji stawki czynszu dzierżawnego

Informacje o przeznaczeniu

Termin zagospodarowania nieruchomości

Uwagi

SZ1Y/00058560/0

Część działki nr 597 o pow. 0,37 ha
Obr. Widuchowa 2

Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania- teren zieleni parkowej.
Wg ewidencji nieruchomość oznaczona symbolem -N

0,16 zł za 1 m2 rocznie + 23% VAT

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na cele pozostałe- miejsce do postoju dla samochodów

Nie dotyczy

Wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia 6.02.2018 r.

SZ1Y/00059836/3

Część działki nr 133 o pow. 200 m2
Obr. Widuchowa 2

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg ewidencji nieruchomość oznaczona symbolem -RVI

0,16 zł za 1 m2 miesięcznie + 23% VAT

Do 10-go dnia każdego miesiąca

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na cele pozostałe- poprawa zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Nie dotyczy

Wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia 6.02.2018 r.

SZ1Y/00035502/9

Część działki nr 67/6 o pow. 40 m2
Obr. Kłodowo

Nieruchomość niezabudowana

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wg ewidencji nieruchomość oznaczona symbolem -Bp

0,29 zł za 1 m2 rocznie

W czterech ratach do dnia 15 .03, 15.05, 15.09, 15.11 każdego roku kalendarzowego

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany raz w roku w oparciu o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wykorzystanie na cele rolnicze

Nie dotyczy

Wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia 6.02.2018 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w dniach od ....................................... do ...............................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 06-02-2018 09:26:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 06-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 06-02-2018 09:26:53