Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy rok 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 226 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 2018-12-11 11:13:15
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 19 obr. Polesiny, część działki 204/17 obr. Lubicz, działka nr 114/2 obr. Marwice, część działki nr 714/2 obr. Widuchowa 2, część działki nr 198 obr. Polesiny gm. Widuchowa przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą 2018-12-04 08:58:29
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 67/6 położonej w obrębie Kłodowo przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 2018-11-20 08:16:39
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 23/10 położonej w obrębie Dębogóra gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 2018-11-06 22:17:33
Wykaz części pomieszczeń w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej nr 715/2 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat. 2018-09-10 09:01:53
Wykaz części nieruchomości zabudowanej nr 153/1, części nieruchomości niezabudowanej nr 481, część nieruchomości 75/2 położonych w obrębie Widuchowa 2, działka 163/2 obr. Lubicz, udział 1/2 części w działce 456/2 obr. Krzywin przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. 2018-07-13 11:24:47
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 532/4 położonej w obrębie Ognica przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. 2018-06-28 10:44:56
Wykaz części nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 153/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 2018-06-19 07:53:32
Wykaz części pomieszczeń w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej nr 715/2 obr. Widuchowa 2 przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat. 2018-06-05 09:39:24
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej nr 1/25 obr. Bolkowice, części nieruchomości niezabudowanej nr 217 obr. Dębogóra, część nieruchomości nr 153/1 obr. Widuchowa 2 przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 2018-05-29 08:15:47
Wykaz części nieruchomości oznaczonych jako działki nr 153/1, nr 148 położonych w obrębie Widuchowa 2, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 2018-03-12 12:53:28
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 712/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. 2018-03-12 12:52:57
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 481 położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. 2018-02-27 08:53:15
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 44/1 położonej w obrębie Widuchowa 2 gm. Widuchowa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą. 2018-02-13 15:07:27
Wykaz części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 597 i nr 133 położonych w obrębie Widuchowa 2, część działki 67/6 położonej w obrębie Kłodowo, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat. 2018-02-06 09:26:53