Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży rok 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wykaz nieruchomości niezabudowanej nr 163/2 obr. Lubicz, udział 2500/10000 części w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 1/40 obr. Bolkowice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-12-11 11:12:42
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/4 wraz z udziałem 1/8 części w działce 526/7, obręb Widuchowa 2, stanowiących własność Gminy Widuchowa, przeznaczonych do zamiany z osobą fizyczną. 2018-10-23 09:30:52
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej przy ulicy Robotniczej, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-09-10 08:41:37
Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w Widuchowej oznaczonych jako działki nr 526/1, 526/,6 526/10, 526/11, obręb Widuchowa 2 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-09-10 08:36:20
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 44/1 o pow. 0,0446 ha położonej w obrębie Widuchowa 2 przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2018-09-10 08:35:37
Wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 524 obr. Ognica, udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej nr 63 obr. Rynica, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-05-29 08:16:44
Wykaz lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 2 Widuchowa- Stacja wraz z udziałem w 161/1000 części w częściach wspólnych budynków oraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste udziału 161/1000 części w działce gruntu nr 58 obręb Widuchowa 3 przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. 2018-05-29 08:14:29
Wykaz nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 766/17 położonej w obr. Żelechowo przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-02-06 11:33:54