Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r.


ZARZĄDZENIE Nr 471/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust.5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r., poz. 902, z 2017 r. poz.60, z 2017 poz. 1930) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r., poz. 108, poz. 4) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 30 kwietnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Widuchowa, w zamian za święto przypadające w sobotę 06 stycznia 2018 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy kadrowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-02-2018 13:43:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-02-2018 13:43:04