Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.


ZARZĄDZENIE Nr 470/2018
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817.) § 16 ust. 1 załącznika nr 1 do Uchwały nr XXIV/257/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2018 Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

§ 2. Szczegółowe warunki ogłoszonego naboru stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor ds. Oświaty, Kultury i Sportu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zalacznik do z470-18.doc (DOC, 30KB) 2018-02-02 13:42:29 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-02-2018 13:42:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-02-2018 13:42:29