Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A"

 

Wójt Gminy Widuchowa

Widuchowa, 29.01.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A”

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/265/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo, zmienionej uchwałą Nr XII/119/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 maja 2016r. (dzielącą dotychczasowy obszar planu na dwie jednostki A i B),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.02.2018 r. do 01.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa w pokoju nr 14 (I piętro) w godz. od 1000 do 1400.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele zabudowy letniskowej (rekreacji indywidualnej), usług handlu i gastronomii, zieleni urządzonej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dróg publicznych i zieleni naturalnej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa przy ul. Grunwaldzkiej 8.

Zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Widuchowa (Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa), z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.02.2018 r.

 

Wójt Gminy Widuchowa

Anna Kusy - Kłos

Załączniki do pobrania

1 Sprostowanie_ogloszenia_o_wylozeniu_MPZP_Klodowo.pdf (PDF, 27KB) 2018-02-26 14:40:36 50 razy
2 Zalacznik_1.pdf (PDF, 6.MB) 2018-01-29 13:34:34 61 razy
3 Zalacznik_2.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-29 13:34:34 55 razy
4 Zalacznik_3.pdf (PDF, 61KB) 2018-01-29 13:34:34 64 razy
5 Zalacznik_4.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-29 13:34:34 60 razy
6 Zalacznik_5.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-29 13:34:34 57 razy
7 Zalacznik_6.pdf (PDF, 2.MB) 2018-01-29 13:34:34 55 razy
8 Wyrys_z_mapy_zasadniczej_Klodowo.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-29 13:30:30 67 razy
9 Analiza_obszaru_objetego_MPZP.pdf (PDF, 24KB) 2018-01-29 13:30:30 61 razy
10 Studium_plan.pdf (PDF, 10MB) 2018-01-29 13:28:47 57 razy
11 Prognoza_oddz_na_srodowisko_Klodowo.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-29 13:26:48 68 razy
12 Zal_graficzny_do_projektu_MPZP_Klodowo.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-29 13:26:20 67 razy
13 PROJEKT_MPZP_Klodowo.pdf (PDF, 59KB) 2018-01-29 13:25:17 80 razy
14 Ogloszenie_Wojta_Gminy_Widuchowa_projekt_MPZP_Klodowo_jednostka_A.pdf (PDF, 43KB) 2018-01-29 13:23:54 55 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 29-01-2018 13:19:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 29-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 26-02-2018 14:40:36