Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 474/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa. 2018-02-09 13:04:46
Zarządzenie Nr 473/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-02-09 13:04:32
Zarządzenie Nr 472/2018 w sprawie powołania nowych struktur formacji Obrony Cywilnej na terenie Gminy Widuchowa. 2018-02-02 13:44:04
Zarządzenie Nr 471/2018 w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Widuchowa za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. 2018-02-02 13:43:04
Zarządzenie Nr 470/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-02 13:42:29
Zarządzenie Nr 469/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku. 2018-02-02 13:42:00
Zarządzenie Nr 468/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2018/2019. 2018-02-02 13:40:46
Zarządzenie Nr 467/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-02-02 13:40:02
Zarządzenie Nr 466/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa zbywanej w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 2018-01-26 09:27:18
Zarządzenie Nr 465/2018 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:56
Zarządzenie Nr 464/2018 w sprawie wyznaczenia terminu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:33
Zarządzenie Nr 463/2018 w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:26:09
Zarządzenie Nr 462/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2018 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-01-26 09:25:43
Zarządzenie Nr 461/2018 w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:25:06
Zarządzenie Nr 460/2018 w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 2018-01-26 09:24:37
Zarządzenie Nr 459/2018 w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:24:17
Zarządzenie Nr 458/2018 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Widuchowa. 2018-01-26 09:23:42
Zarządzenie Nr 457/2018 w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2018-01-26 09:22:35