Zarządzenie Nr 454/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 454/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 27 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. W Zarządzeniu Nr 451/2017 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Widuchowa wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) dodaje się załącznik Nr 9 w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Projekty uchwał przekłada się Radzie Gminy Widuchowa.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z454-17.doc (DOC, 41KB) 2018-01-05 15:28:42 60 razy
2 zal. do zalacznik nr 1.docx (DOCX, 34MB) 2018-01-05 15:28:42 65 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:28:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:28:42