Zarządzenie Nr 453/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.


ZARZĄDZENIE Nr 453/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1-3 i 27 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, ze zm. z 2016 r., poz. 2255 z 2017 r., poz. 61, poz. 245, poz.791, poz. 1089) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875, ze zm. z 2017 r. poz. 2232),Wójt Gminy Widuchowa, zarządza co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 438/2017 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Widuchowa oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zmienia się §4, który otrzymuje brzmienie:

„§4. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątkowych powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, będącą jednocześnie Zespołem Spisowym, która przeprowadzi spis z natury w następującym składzie:
1) Justyna Stasiowska - przewodniczący
2) Izabela Ziemska-Walczak - członek
3) Mariola Miskis - członek

Osoby powołane na członków zespołu ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawa przeprowadzenie spisu z natury.”.

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:22:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:22:38