Zarządzenie Nr 452/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Widuchowej.


ZARZĄDZENIE Nr 452/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Widuchowej.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. Udzielam Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Widuchowej im. Władysława Szafera Panu Stanisławowi Domaradzkiemu - pełnomocnictwa do:

1) dokonywania czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Szkoły Podstawowej w Widuchowej im. Władysława Szafera w tym do zaciągania, w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym, zobowiązań niezbędnych do realizacji zadań jednostki;
2) zawierania umów dzierżawy i najmu pomieszczeń budynku w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Widuchowej im. Władysława Szafera, w obrębie zarządzanej części mienia Gminy Widuchowa;
3) występowania w imieniu Gminy Widuchowa przed organami administracji publicznej oraz we wszystkich postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją budowy, remontu, przebudowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów i urządzeń budowlanych Szkoły Podstawowej w Widuchowej im. Władysława Szafera w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań inwestycyjnych w zatwierdzonym planie finansowym;
4) zastępowania Gminy Widuchowa w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Szkoły Podstawowej w Widuchowej na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa;
5) prawa udzielania dalszego pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt 2 pełnomocnictwa.

§ 2. Pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do odwołania.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 286/2005 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Widuchowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą
od dnia 01 września 2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:22:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:22:23