Zarządzenie Nr 450/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.


ZARZĄDZENIE Nr 450/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 222 ust 4, art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2017 r, poz. 292) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się podziału rezerwy celowej dokonując przeniesień wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w ten sposób, że
1) zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w dziale 758, rozdział 75818, § 4810, (plan finansowy Urzędu Gminy Widuchowa) o kwotę - 157.200 zł
2) zwiększa się wydatki budżetu na własne zadania Gminy z zakresu edukacji publicznej przypadające do realizacji dla:

a) Gminnego Przedszkola w Widuchowej o kwotę - 4.000 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80104, § 4210, o kwotę - 4.000 zł

b) Szkoły Podstawowej w Krzywinie o kwotę - 13.000 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4010, o kwotę - 13.000 zł

c) Szkoły Podstawowej w Widuchowej o kwotę - 140.200 zł
z tego:
- w dziale 801 rozdział 80101, § 4010, o kwotę - 30.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80103, § 4010, o kwotę - 7.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110, § 4010, o kwotę - 101.000 zł
- w dziale 801 rozdział 80110, § 4300, o kwotę - 2.200 zł

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 450 /2017
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 30 listopada 2017 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 301/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań o których mowa w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawie o dowodach osobistych (ze środków ustawy budżetowej);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 315/2017 z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (rezerwa celowa bp poz. 15);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 3412017 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejszającym dotację na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (ze środków ustawy budżetowej);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (rezerwa celowa bp poz. 26);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 441/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w zmieniającym Zarządzenie Nr 35/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 rok w ten sposób, ze zwiększono dotację na pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 37.247 zł (85501-2060 ze środków ustawy budżetowej);
Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.
Wójt rozwiązuje rezerwę ogólną na opłacenie świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych 1061 zł,
Wójt rozwiązuję rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu edukacji publicznej w kwocie:
- 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń nagłaśniających dla Gminnego Przedszkola w Widuchowej;
- 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej w Krzywinie;
- 140.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenie brakującego limitu wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej w Widuchowej;
Zarządzenie koryguje plan wydatków jednostek pomocniczych.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z450-17.docx (DOCX, 79KB) 2018-01-05 15:21:07 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:21:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-01-2018 15:21:07