Zarządzenie Nr 448/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

ZARZĄDZENIE Nr 448/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 listopada 2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529) oraz § 1 Uchwały Nr X/102/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 19, poz. 364) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą niżej opisane nieruchomości położone w obrębie Widuchowa 2:
1) część działki nr 153/1 o pow. 19 m2 z przeznaczeniem pod budynkiem gospodarczym,
2) część działki nr 153/1 o pow. 23 m2 z przeznaczeniem pod budynkiem gospodarczym.
2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-11-2017 10:17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-11-2017 10:19:20