Zarządzenie Nr 447/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszych rokowań oraz wyznaczenia terminu rokowań.


ZARZĄDZENIE Nr 446/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie stanowiącego własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art.37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust.1, art. 40 ust.1 pkt 2, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanego w drodze drugiego przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców gminy Widuchowa lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 101,84 m? w budynku nr 2 przy ulicy Widuchowskiej w Krzywinie wraz z pomieszczeniami przynależnymi garażem o pow. 18,96 m2, piwnicami o pow. 7,67 m2 i 2,94 m2 i korytarzem o pow. 4,05 m2 oraz udziałem 2359/10000 części w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 922 o powierzchni 0,36 ha położonej w obrębie Krzywin, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00046567/2 - cena wywoławcza 97 000 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy).

§ 2. Wyznacza się na dzień 12 stycznia 2018 r. godz. 1100 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin drugiego przetargu ustnego ograniczonegodo mieszkańców gminy Widuchowa na sprzedaż lokalu opisanego w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-11-2017 10:16:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-11-2017 10:16:39