Zarządzenie Nr 445/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 445/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art.37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust.1, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529) zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące ceny wywoławcze zbywanych w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2:
1) nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 477/4 o pow. 0,1247 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00043468/7 - cena wywoławcza 40 500 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy pięćset);
2) nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka nr 477/5 o pow. 0,10 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą na SZ1Y/00043469/4 - cena wywoławcza 33 000 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące).

§ 2. Wyznacza się na dzień 12 stycznia 2018 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanych w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 30-11-2017 10:16:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 30-11-2017 10:16:06