Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXX.105.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Widuchowa na 2018 rok. 2018-01-26 10:24:39
Uchwała Nr XXX.104.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Widuchowa. 2018-01-26 10:22:12
Uchwała Nr XXV/263/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. 2018-01-04 08:58:19
Uchwała Nr XXV/262/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2018. 2018-01-04 08:57:50
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.542.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Widuchowa. 2017-11-28 13:36:10
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.541.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok. 2017-11-28 13:35:37
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 listopada 2017 r. Nr CCCXLVI.540.2017 w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Widuchowa na 2018 rok 2017-11-28 13:34:30