Zarządzenie Nr 431/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

ZARZĄDZENIE Nr 431 /2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 października 2017 r.

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529) oraz  § 1 Uchwały Nr X/102/2007 Rady Gminy Widuchowa z dnia   27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 19, poz. 364) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

 

      § 1. 1.Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat w ramach kontynuacji dzierżawy tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą część nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1/114 o pow. 20 m², położonej w obrębie Bolkowice, z przeznaczeniem pod budynkiem gospodarczym.

             2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 11-10-2017 10:59:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 11-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 11-10-2017 11:07:43