Zarządzenie Nr 430/2017 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

ZARZĄDZENIE Nr 430 /2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 października 2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 13ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r. poz. 820, poz. 1509, poz. 624, poz. 1595, poz. 1529) Wójt Gminy Widuchowa zarządza, co następuje:

 

§ 1. 1.Przeznacza się do wydzierżawienia na okres do 3 lat część nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1/114 o pow. 30 m², położonej w obrębie Bolkowice, z przeznaczeniem pod garażem.

2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa dzierżawy.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 11-10-2017 10:57:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 11-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 11-10-2017 11:10:28