Zarządzenie Nr 429/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.

ZARZĄDZENIE Nr 429 /2017

WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 września 2017 r.

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. z 2016 r. poz. 2260, z 2016 r. poz. 1984, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz. 1537 poz. 60, poz. 1475, poz. 1529), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z 2017 r, poz. 292) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami ujętymi w załącznikach do zarządzenia dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 Zalacznik Nr 1 do z429-17.pdf (PDF, 50KB) 2017-10-09 12:37:11 53 razy
2 Zalacznik Nr 2 do z429-17.pdf (PDF, 73KB) 2017-10-09 12:37:11 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Stachura 09-10-2017 12:34:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Stachura 09-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Stachura 09-10-2017 12:37:11