Zarządzenie Nr 426/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.


ZARZĄDZENIE Nr 426/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 września 2017 r.

 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935), w związku z art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych. (Dz.U z 2016r poz.902, ze zm. z 2017r. poz. 60) i § 6 ust. 3 pkt 1-5 Zarządzenia Nr 481/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Widuchowa, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu, po zakończeniu służby przygotowawczej dla Pani Magdaleny Kwiatkowskiej zatrudnionej w Urzędzie Gminy Widuchowa na stanowisku: podinspektor w następującym składzie:
1) Anna Kusy-Kłos - Przewodniczący Komisji;
2) Andrzej Stachura - Zastępca Przewodniczącego Komisji;
3) Marcin Bachta - Członek Komisji;
4) Dorota Koleda - Członek Komisji;
5) Elżbieta Zawadzka - Członek Komisji.

§ 2. Komisja Egzaminacyjna działa zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 481/2009 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Widuchowa.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 04-10-2017 14:40:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 04-10-2017 14:40:29