Zarządzenie Nr 408/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.


ZARZĄDZENIE Nr 408/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. z 2016 r. poz. 2260, z 2016 r. poz. 1984, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089) § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2017 r. poz. 292) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami ujętymi w załącznikach do zarządzenia dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 408 /2017
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 31 lipca 2017 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 33/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rezerwa celowa bp poz.15);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 37/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (rezerwa celowa bp poz.47);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 38/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 42/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (rezerwa celowa bp poz.24);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 37/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na dofinansowanie wypłata zasiłków stałych (rezerwa celowa bp poz.25);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 73/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększającym dotację na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;

Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z408-17.doc (DOC, 17KB) 2017-08-03 15:12:20 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-08-2017 15:12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-08-2017 15:12:20