Zarządzenie Nr 377/2017 w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej


ZARZĄDZENIE Nr 377/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie odwołania udzielonego pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 15 maja 2017 r. udzielone zarządzeniem Wójta Gminy Widuchowa nr 118/2015 z dnia 08 października 2015 r. pełnomocnictwo Panu Andrzejowi Nerciowi Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej do wykonywania następujących czynności:

1) zawierania umów cywilno - prawnych w zakresie zadań wykonywanych przez zakład, w szczególności:
a) zawieranie umów najmu na lokale mieszkaniowe i użytkowe,
b) zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
2) pełnienie obowiązków Kierownika zakładu i prowadzenie spraw pracowniczych;
3) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań;
4) reprezentowania Gminy przed organami sądowymi i administracyjnymi w zakresie realizacji opłat za usługi wykonywane przez zakład.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 17-05-2017 09:15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 17-05-2017 09:15:02