Zarządzenie Nr 376/2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Mazurkowi, któremu powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.


ZARZĄDZENIE Nr 376/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 15 maja 2017r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Mazurkowi, któremu powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Mazurkowi, któremu Zarządzeniem Nr 375/2017 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 15 maja 2017 r. powierzono obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa, pełnomocnictwa w zakresie:

1) zawierania umów cywilno - prawnych w zakresie zadań wykonywanych przez zakład, w szczególności:
a) zawierania umów najmu na lokale mieszkaniowe i użytkowe,
b) zawierania umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
2) pełnienia obowiązków Kierownika zakładu i prowadzenie spraw pracowniczych;
3) prowadzenia spraw z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań;
4) reprezentowania Gminy przed organami sądowymi i administracyjnymi w zakresie realizacji opłat za usługi wykonywane przez zakład.

§ 2. Do czynności wykraczających poza niniejsze pełnomocnictwo wymagana jest zgoda Wójta Gminy.

§ 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w §1 udziela się na czas powierzenia obowiązków tj. do dnia 14 sierpnia 2017 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-05-2017 10:29:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-05-2017 10:29:33