Zarządzenie Nr 375/2017 w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Panu Sławomirowi Mazurkowi.


ZARZĄDZENIE Nr 375/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 15 maja 2017 r.

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Panu Sławomirowi Mazurkowi.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm. z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 15 maja 2017 roku powierza się Panu Sławomirowi Mazurkowi, pracownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej, obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej na okres 3 miesięcy tj. do dnia 14 sierpnia 2017 r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 16-05-2017 10:29:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 16-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 16-05-2017 10:29:19