Zarządzenie Nr 373/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.


ZARZĄDZENIE Nr 373/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2017 i wprowadzenia zmian do planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa na rok 2017.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm. z 2016 r. poz. 2260, z 2016 r. poz. 1984, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659), § 12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Nr XVII/187/2016 Rady Gminy Widuchowa z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Zachodniop. z  2017 r, poz. 292) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy jak w złączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy jak w złączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Widuchowa zgodnie ze zmianami ujętymi w załącznikach do zarządzenia dotyczącymi planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 373/2017
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zmiany budżetu spowodowane są:
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 137/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. zwiększającym dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (rezerwa celowa bp poz.24);
- zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 166/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r. zwiększającym dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (rezerwa celowa bp poz.7).

Wójt w ramach upoważnienia przenosi limity wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z373-17.doc (DOC, 11KB) 2017-05-12 15:20:44 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:20:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:20:44