Zarządzenie Nr 371/2017 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

ZARZĄDZENIE Nr 371/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sporządzenia planu finansowego Urzędu Gminy Widuchowa oraz sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Na podstawie art. 249 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260, Dz.U. z 2016 r. poz. 1984, z 2017 r. poz.19) oraz § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 328/2017 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 2 stycznia 2017 r. tabela określająca dochody związane z realizacją zadań zleconych które podlegają przekazaniu do budżetu państwa otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 371 /2017
Wójta Gminy Widuchowa
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie dostosowuje plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych które podlegają przekazaniu do budżetu państwa do planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wykazanych w zarządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie dochodów i wydatków budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na 2017 r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 zalacznik do z371-17.pdf (PDF, 15KB) 2017-05-12 15:24:35 76 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:19:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:24:35