Zarządzenie Nr 370/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


ZARZĄDZENIE Nr 370/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 18 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wyznaczenia terminu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), art.37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 39 ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, art. 67ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą zbywanej w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 204/19 o pow. 0,0212 ha, położonej w obrębie Lubicz w wysokości 18 500 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy pięćset).

§ 2. Wyznacza się na dzień 8 czerwca 2017 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 pokój nr 02 termin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1 zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:19:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-05-2017 15:19:08