Zarządzenie Nr 368/2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2017/2018


ZARZĄDZENIE Nr 368/2017
WÓJTA GMINY WIDUCHOWA
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Widuchowa

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zalaczniki do z368-17.pdf (PDF, 49KB) 2017-04-12 15:20:11 129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-04-2017 15:20:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-04-2017 15:20:11